Scholen en verenigingen

  • een kennismakingsworkshop
  • yoga op een sportdag of sportkamp
  • yoga in de naschoolse opvang
  • kinderyoga op een pedagogische studiedag
  • kinderyoga in de klas (kinderen kunnen pas tot leren komen als ze zich goed voelen, als ze zich kunnen ontspannen en openstellen voor al het nieuwe dat op hen afkomt.  Daar kan kinderyoga toe bijdragen)
  • alles is mogelijk, neem contact op voor een aanvraag op maat